Leki i narkotyki podczas prowadzenia pojazdu – nowe przepisy w Anglii i Walii

2 marca 2015 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów pod wpływem leków. Kampania informacyjna brytyjskiego rządu ma na celu zwrócenie uwagi na to zagadnienie. Dlatego zachęca się, aby konsultować z lekarzem lub farmaceutą możliwość prowadzenia pojazdu po lekach, które się przyjmuje.

Na terytorium Anglii i Walii 2.03.2015 roku weszło w życie nowe prawo mające na celu powstrzymanie osób, które ryzykują życie swoje i innych, zasiadając za kierownicą pojazdu po zażyciu leków lub narkotyków. Nie dotyczy to naturalnie kierowców, którzy biorą leki niewpływające na zdolność prowadzenia pojazdów.

Robert Goodwill, minister Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, tłumaczy: Jeśli stosujesz leki pod kontrolą lekarza i masz jego zgodę na prowadzenie pojazdu, to nie łamiesz prawa i nie musisz się martwić. Zalecamy każdemu, kto nie jest pewny skutków ubocznych zażywanych leków, a nowe przepisy mogą go dotyczyć, aby skonsultował się z lekarzem lub farmaceutą.

Nowa ustawa wprowadza obostrzenia wobec kierowców prowadzących pojazd po jednym z ośmiu leków nielegalnych, takich jak konopie indyjskie czy kokaina.
Ponadto wymieniono także osiem leków na receptę, których dotyczą nowe przepisy. Są to:

 • clonazepam,
 • diazepam,
 • flunitrazepam,
 • lorazepam,
 • oxazepam,
 • temazepam,
 • methadone,
 • morphine.

Określone ustawą limity dawek są wyższe niż przy normalnym stosowaniu, co oznacza, że większość kierowców może bez problemu prowadzić pojazd po zażyciu wskazanego w przepisach lekarstwa. Warunkiem, który należy spełnić, jest dawkowanie preparatu zgodnie z zaleceniem lekarza specjalisty. Istotne staje się także, ażeby w ulotce leku znalazła się informacja, że jego stosowanie pozwala na kierowanie pojazdem a zdolność do jego prowadzenia nie została osłabiona.

Nie powinno być problemu podczas kontroli służb drogowych, jeśli kierowca przyjmuje leki zgodnie z zaleceniami, ich dawka znajduje się na określonej granicy i nie nastąpiło obniżenie możliwości psychomotorycznych prowadzącego. Tym, którzy przyjmują przepisane leki w większych porcjach, zaleca się tym samym, aby posiadali przy sobie dowód, np. receptę, w celu zminimalizowania ryzyka kary podczas kontroli policyjnej.

Profesor David Taylor, rzecznik Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i członek Wydziału Transportu, tłumaczy, iż mimo wszystko nie należy przerywać stosowania leków w trakcie kuracji z obawy przed nowymi regulacjami. Zamiast tego, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą, aby uzyskać informacje na temat tych leków, które mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów. Otrzymując wszelkie informacje, zachowasz bezpieczeństwo.

Ustawa nie dotyczy Irlandii Północnej i Szkocji, co nie oznacza jednak, iż nie można zostać aresztowanym, jeśli w ocenie służb kontrolujących jest się niezdolnym do kierowania pojazdem z powodu działania leków.

Opisane zmiany w przepisach wpłynęły także na brzmienie zasady 96 Brytyjskiego Kodeksu Drogowego. Od 2 marca 2015 roku przyjęła ona brzmienie:
NIE WOLNO prowadzić pojazdu pod wpływem narkotyków oraz niektórych leków. W przypadku leków należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą i nie prowadzić samochodu, jeśli lek może ograniczać zdolności do kierowania pojazdem.

NIE WOLNO prowadzić pojazdu, jeśli stężenie narkotyków lub niektórych leków we krwi przekracza dopuszczalny poziom. Jest to bardzo niebezpieczne, dlatego nigdy nie należy zażywać narkotyków przed planowaną jazdą. Skutki ich działania są nieprzewidywalne. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że mogą być one nawet groźniejsze niż w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu i wiązać się z poważnymi lub śmiertelnymi wypadkami drogowymi. Przepisy dotyczące zawartości narkotyków we krwi są bardzo surowe, więc zażycie nawet niewielkich ilości może spowodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu. Dopuszczalny poziom stężenia niektórych leków we krwi jest nieco wyższy i przekracza poziom stężenia typowy dla pacjentów zażywających normalne dawki lecznicze. W przypadku stwierdzenia, że stężenie leku we krwi przekraczało dopuszczalny poziom, ponieważ lekarz przepisał szczególnie wysoką dawkę, kierowca może powołać się na względy medyczne pod warunkiem, że zażywany lek nie miał wpływu na jego zdolność do prowadzenia pojazdu.

Dla porównania dotychczasowe brzmienie zasady 96 było następujące: 
NIE WOLNO prowadzić pojazdu po zażyciu narkotyków oraz niektórych leków. Należy przeczytać ulotkę dołączoną do leku albo skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, aby upewnić się, że nie ogranicza on zdolności do kierowania pojazdami.

Stosowanie zabronionych leków i narkotyków jest bardzo niebezpieczne. Nigdy nie należy ich zażywać przed planowaną jazdą; skutki ich działania są nieprzewidywalne. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że mogą być one nawet groźniejsze niż w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu i wiązać się z poważnymi lub śmiertelnymi wypadkami drogowymi.

Warto pamiętać, iż kary za jazdę pod wpływem narkotyków lub leków ograniczających zdolność do prowadzenia pojazdu są wysokie i niezwykle uciążliwe. Zalicza się do nich:

 • minimalnie 1 rok zakazu prowadzenia pojazdu,
 • grzywnę w wysokości do £5 000,
 • do 1 roku pozbawienia wolności,
 • wpis do zaświadczenia o niekaralności.

Przy czym za spowodowanie śmierci przez niebezpieczną jazdę pod wpływem narkotyków lub leków stosowana jest kara pozbawienia wolności do 14 lat.
Dalsze problemy z tego wynikające to oczywiście wyższe koszty ubezpieczenia pojazdu oraz kłopoty z wyjazdem za granicę, np. do USA. Adnotacja w prawie jazdy o popełnieniu tego przestępstwa będzie widoczna przez 11 lat.

Źródło: www.emano.co.uk

Comments

Post new comment

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <u> <strong> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <address> <div> <pre> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6>

More information about formatting options

CAPTCHA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.