Koniec tzw. counterpart, papierowego dodatku do prawa jazdy

Od 8 czerwca 2015 roku zniesiona zostanie w Wielkiej Brytanii papierowa część do prawa jazdy, czyli counterpart, na której notowane były dodatkowe informacje, jak chociażby punkty karne. Zmiana ta stanowi kolejny element polityki oszczędnościowej rządu, której założeniem jest 8 milionów funtów oszczędności.

Od 8.06.2015 roku papierowe counterpart nie będą już wydawane. Dzięki porozumieniu MyLicence, jakie DVLA zawarło z Motor Insurers Bureau (MIB), wszystkie dane powiązane z prawem jazdy kierowcy będą odtąd dostępne w internecie. Na zmianie skorzystają wszyscy zainteresowani, ponieważ zdecydowanie zredukuje ona liczbę oszustw i fałszywych deklaracji, z jakimi obecnie borykają się urzędnicy.

Co konkretnie oznacza ta zmiana?

Po wstrzymaniu przez DVLA wydawania counterpart, wszyscy kierowcy rozpoczną posługiwanie się wyłącznie główną częścią prawa jazdy ze zdjęciem photocard driving licence (plastikową kartą), poświadczającą uprawnienia do kierowania pojazdem. Posiadacze wydanego przed 1998 rokiem, papierowego prawa jazdy powinni je jednak zachować. Dopiero w momencie aktualizowania dokumentu kierowca otrzyma jego nową wersję ze zdjęciem.

Od 8 czerwca 2015 roku punkty karne przestaną zatem być odnotowywane w części papierowej prawa jazdy, a wszystkie informacje zostaną udostępnione w zapisie cyfrowym, odpowiednim dla każdego kierowcy. Będzie można je sprawdzić online, telefonicznie lub listownie.

Wszelkie adnotacje oraz punkty karne otrzymane do 8.06.2015 r. na obecnym counterpart, a także status prawa jazdy, nie ulegają zmianie.

Jak będą dokonywane zmiany adresowe w prawie jazdy?

Dla potrzebujących dokonania modyfikacji adresowych w prawie jazdy nic się nie zmienia. Bowiem już od dawna popularną formą stała się aktualizacja danych przez internet. Wciąż także będzie można wypełnić dolną część counterpart, jeśli się ją zachowa.

Źródło: www.emano.co.uk

Comments

Post new comment

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <u> <strong> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <address> <div> <pre> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6>

More information about formatting options

CAPTCHA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.